หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2)

admin dba
2020-03-02 10:14:07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ๒) ดูรายละเอียด วัน เวลา ห้องสอบ ได้ที่ 

www.admission.ssru.ac.th 

เข้าระบบโดยคลิ๊กประกาศผลสอบ กรอกเลขที่บัตรประชาชน และ เบอร์โทร

รายละเอียดที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์