หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำ  ...
2023-02-09 15:33:43
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดาวน์โหลด https://grad.ssru.ac.th/ ...
2024-04-02 10:34:55
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ทรงพระเจริญ๒ เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร ...
2024-04-02 10:30:54
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหา ...
2024-04-02 10:26:21
ขอแจ้งขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ขอแจ้งขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบยื่นขอจริยธรรมก ...
2024-04-02 10:18:23
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้ ...
2024-04-02 10:13:10
วันหยุดประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔www.grad.ssru.ac.thwww.ssru.ac.th#SSRU #GRA ...
2024-04-02 10:09:30
๘๗ ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง
๘๗ ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเช ...
2024-01-31 15:58:15
เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดวัดตัวตัดช ...
2024-01-31 15:54:34
ข่าวย้อนหลัง