หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564

admin dba
2023-01-13 13:51:45ด้วยกองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2564

และกำหนดให้รายงานตัวในการตัดชุดครุยเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2566 ดังนั้น

บัณฑิตต้องตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อมารายงานตัวในการตัดชุดครุย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564

ได้ตาม link ด้านล่างนี้

>>> ตรวจสอบรายชื่อ  <<<