หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566

admin dba
2023-05-18 10:56:21

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุธศักราช 2566

ที่มา:กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา