หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > งานพิธีทอดกฐิน
งานพิธีทอดกฐิน

admin dba
2019-11-18 14:08:11

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นประธานงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาซาด (ภูหินซ้อน) อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมียอดเงินบริจาคถวายวัดฯ เป็นจำนวน 470,593 บาท