หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปีที่ 16 ฉบับที่ 01 มกราคม - มิถุนายน 2566)
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปีที่ 16 ฉบับที่ 01 มกราคม - มิถุนายน 2566)

admin dba
2023-01-30 15:47:58

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วารสาร TCI กลุ่ม 2)

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปีที่ 16 ฉบับที่ 01 มกราคม - มิถุนายน 2566) 

✅เปิดรับบทความวิจัย 

- บริหารธุรกิจ

- บริหารการศึกษา  

ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-1601403