หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

๘๗ ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง
๘๗ ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเช ...
2024-01-31 15:58:15
เปิดวัดตัวตัดชุดครุยสำหรับบัณฑิต ประจำปีที่สำเร็จการศึกษา 2565-2566
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดวัดตัวตัดช ...
2024-01-31 15:54:34
TikTok@gradssru
>>>TikTok@gradssru<<< ...
2023-02-15 10:23:04
TikTok@MBA&DBA
>>>TikTok@MBA&DBA<<< ...
2023-02-15 10:11:38
โครงการแนะนำ อาชีพ“การทำขนมไทยสัมปันนี”
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแนะ ...
2023-02-11 15:25:52
บรรยากาศการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา DBA8501 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูงอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ปรีชา วราร ...
2023-02-11 15:03:07
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning"
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ดร.บรรดิษฐ พระประธานพร อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต &nb ...
2023-02-09 15:45:10
ข่าวย้อนหลัง